+420 703 669 215
medilam@medilam.cz

DALŠÍ SLUŽBY

Svěřte se do rukou profesionálů!

Pracovní lékařství a hodnocení faktorů pracovního prostředí spolu úzce souvisejí. V návaznosti na tyto dvě hlavní činnosti se také zaměřujeme na komplexní ochranu zdraví vašich pracovníků.

Vyskytly se u vás nemoci z povolání nebo jste si vědomi, že mají vaši zaměstnanci obdobný zdravotní problém? Pojďme se na něj zaměřit a odstranit jeho příčiny, které povedou ke snížení rizik a z nich vyplývajících pracovních úrazů, nemocí z povolání a pracovních neschopností.

Máme připravenou řadu zajímavých programů zaměřených na prevenci zdraví vašich zaměstnanců.

Pouze zdravý pracovník je ekonomicky aktivní !


Dny zdraví

Podpořte zdraví svých zaměstnanců formou benefitu Dnů zdraví přímo na pracovišti. Jedná se o jednodenní nebo vícedenní program s obsahem různých přednášek, poradenství či vyšetření prováděných profesionálními lékaři a zdravotnickým personálem. Jednotlivé aktivity celé akce směřují k předcházení nemocem a ke zlepšení zdravotního stavu jednotlivců i celých pracovních týmů na pracovišti. Program Dnů zdraví vám můžeme připravit na míru dle vašich představ a preferencí.

Mezi oblíbenou kombinaci náplně Dnů zdraví patří:

 • nutriční poradenství a diagnostika složení těla přístrojem InBody
 • prevence kardiovaskulárních chorob formou měření krevního tlaku, sonografie karotid či měření hladiny cholesterolu v krvi
 • vyšetření hladiny glukózy v krvi
 • diagnostika vlasů a vlasové pokožky trichologickým vyšetřením
 • odvykání kouření a protikuřácký program doplněný o vyšetření přístrojem smokerlyzer nebo spirometrií
 • prevence rakoviny kůže formou vyšetření znamének dermatologem
 • zlepšení fyzické kondice formou mobilní fyzioterapie
 • zlepšení psychické pohody formou antistresových programů nebo psychologického poradenství

Mobilní fyzioterapie

Naši zkušení fyzioterapeuti vás navštíví přímo ve výrobě a v reálném prostředí identifikují ergonomické nedostatky pracoviště nebo odhalí nevhodné pohybové návyky vašich zaměstnanců. To vše nejen s cílem předcházení zdravotním potížím, ale také zefektivnění práce během výrobního procesu. Fyzioterapeuti naučí vaše zaměstnance, jak efektivně kompenzovat pracovní zátěž přímo na pracovišti bez jakéhokoliv časového zatížení. Mobilní fyzioterapie účinně předchází rozvoji zdravotních potíží pohybového aparátu, které jsou nejčastější příčinou pracovních neschopností, ale také nemocí z povolání.


Očkování a poradenství v epidemiologii

Poskytujeme poradenství v oblasti očkovacího plánu potřebných očkování před zahraničním výjezdem v rámci pracovní cesty. Sestavíme očkovací plán potřebných očkování před zahraniční služební cestou a provedeme očkování přímo v závodní ordinaci. Zajistíme pro vaše zaměstnance očkování proti sezonním onemocněním.


Školení první pomoci

Pro vaše zaměstnance připravíme školení první pomoci formou přednášek lékařů nebo záchranářů s praktickým nácvikem základních postupů v poskytování první pomoci. Celé školení může mít také zážitkový charakter s věrohodnou demonstrací zranění a umělou krví, či nácvik řešení krizové situace vzniklé přímo na pracovišti klienta (vyprošťování a transport zraněného na nosítkách, nácvik první pomoci s AED apod.).


Ergo program

ERGO program zahrnuje analýzu a simulaci vhodných a nevhodných pohybových návyků na konkrétním pracovišti ve vaší společnosti. Výstupem ERGO programu jsou multimediální materiály, které slouží jako školící materiály pro nové i stávající zaměstnance.

Výstup ERGO programu demonstruje:

 • ukázky správného držení těla,
 • zásady práce s ručním nářadím, počítačem,
 • zásady správné manipulace s břemeny a možnosti jejich přenášení,
 • praktické ukázky úchopů pracovních nástrojů,
 • praktická ukázka kompenzačních cviků pro přetěžované oblasti pohybového aparátu se zaměřením se na důsledky nevhodných pracovních návyků.

Průmyslová psychologie

Psychologické poradenství přizpůsobujeme na míru klientovi. Organizujeme možnost individuálních konzultací s psychologem, přednáškové dny, analýzu společnosti specialistou na průmyslovou psychologii, školení či workshopy zaměřené na zvyšování profesionality vedoucích týmů, efektivní komunikaci či manažerské dovednosti.


Poradenství v hygieně práce a kategorizaci prací

Organizujeme možnost návštěvy odborným pracovníkem v ochraně a podpoře veřejného zdraví přímo u vás ve výrobě. Tato návštěva je zaměřena na všechny možné aspekty působící na zdravotní stav a pracovní pohodu zaměstnanců – jedná se o kvalitu osvětlení, větrání, mikroklimatické podmínky, zásobování pitnou vodou, dodržování hygienických limitů fyzikálních, chemických i fyziologických faktorů pracovního prostředí.


Zdravotnický dohled na firemních akcích

Nabízíme kvalitní a profesionální dohled na různých kulturních, sportovních a firemních akcích. Není dobré brát na lehkou váhu událost o velkém počtu lidí. Naši zdravotníci a lékaři zajistí naprosto bezpečný průběh celé vaší akce od začátku do úplného konce. Součástí tohoto programu dále nabízíme také vyšetření před startem sportovního závodu (měření krevního tlaku, okysličení krve, EKG či spirometrie).