+420 703 669 215
medilam@medilam.cz

LOKÁLNÍ SVALOVÁ ZÁTĚŽ

Svěřte se do rukou profesionálů!

Autorizované měření a hodnocení lokální svalové zátěže

Setkali jste se ve vašem pracovním prostředí s výskytem rizikového faktoru lokální svalové zátěže u vašich zaměstnanců a nechcete čekat do chvíle, než dojde ke vzniku zdravotního problému z přetěžování horních končetin v podobě syndromu karpálního tunelu? Právě syndrom karpálního tunelu je nejčastější nemocí z povolání vyskytující se v České republice. Vyskytuje se u vás na pracovišti vnucené pracovní tempo, monotonie, nevhodné pracovní návyky či špatné úchopové vlastnosti pracovního nářadí, nástrojů, či břemen, kvůli kterým zaměstnanci pracují v nepřijatelných pracovních polohách?

Naše laboratoř poskytuje autorizované měření lokální svalové zátěže. Předložením výsledků měření naše práce nekončí a velmi rádi vám poradíme, jak změnit pracovní návyky a upravit pracovní prostředí tak, aby riziko lokální svalové zátěže bylo eliminováno.

Lokální svalová zátěž je dlouhodobé nadměrné a jednostranné zatěžování malých svalových skupin horních končetin při výkonu práce, při kterém jsou namáhány svalové i mimosvalové struktury od loktů po dolní konečky prstů.

Měření a hodnocení lokální svalové zátěže rukou a předloktí provádíme metodou integrované elektromyografie pomocí přístroje EMG holter. Pro správnou objektivizaci výsledků je důležitá nejen naměřená průměrná svalová síla, ale i celkový počet pohybů rukou a předloktí obou horních končetin. Hygienické limity pro směnové počty pohybů rukou a předloktí vztažené k vynakládané průměrné časově vážené svalové síle jsou vymezeny v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Naší snahou není pouze splnění legislativních povinností a výsledky měření předat v tištěném protokolu. Našim hlavním cílem je zároveň navrhnout taková opatření, která povedou k bezrizikovému pracovišti. Spokojenost zaměstnanců, zvýšení pracovní pohody a zvýšení efektivity práce je pro náš tým laboratoře největší motivací.