+420 703 669 215
medilam@medilam.cz

CELKOVÁ FYZICKÁ ZÁTĚŽ

Svěřte se do rukou profesionálů!

Autorizované měření a hodnocení celkové fyzické zátěže

Vídáte na pracovišti zaměstnance, kteří se během práce takzvaně nezastaví, po pracovišti nachodí řadu kilometrů, manipulují s různými druhy břemen, které zvedají či přenáší z bodu A do bodu B? Celková fyzická zátěž má vliv nejen na náš pohybový aparát, ale i na kardiovaskulární a dýchací systém. Aby práce zaměstnance byla efektivní, produktivní a z hlediska zdraví dlouhodobě přínosná, je třeba mít rizikové faktory fyzické zátěže pod kontrolou.

Pro objektivizaci rizikového faktoru celkové fyzické zátěže naše laboratoř poskytuje autorizované měření celkové fyzické zátěže. Předložením výsledků měření naše práce nekončí a velmi rádi vám poradíme, jak změnit pracovní návyky a upravit pracovní prostředí ke snížení tohoto rizika.

Za celkovou fyzickou zátěž považujeme zátěž při dynamické svalové práci, při které je zatěžováno minimálně 50 % svalových skupin na našem těle. Pro správné zhodnocení celkové fyzické zátěže je důležitá srdeční frekvence a její případný nárůst během práce, energetický výdej potřebný pro zapojení všech svalů k výkonu všech pracovních činností zaměstnance a hmotnost ručně přenášených břemen.

Měření a hodnocení celkové fyzické zátěže provádíme pomocí sporttesteru, který monitoruje srdeční frekvenci pracovníka v průběhu všech pracovních činností průměrné směny. Pro správné zhodnocení měření je kromě průměrné srdeční frekvence důležitý taky energetický výdej, metabolismus, typ práce a vlastnosti břemen, se kterými zaměstnanci musí v průběhu pracovní směny manipulovat. Hygienické limity pro dílčí parametry celkové fyzické zátěže – srdeční frekvence, energetický výdej a hmotnost manipulovaných břemen jsou vymezeny zvlášť pro každé pohlaví v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Naší snahou není pouze splnění legislativních povinností a výsledky měření předat v tištěném protokolu. Našim hlavním cílem je zároveň navrhnout taková opatření, která povedou k bezrizikovému pracovišti. Spokojenost zaměstnanců, zvýšení pracovní pohody a zvýšení efektivity práce je pro náš tým laboratoře největší motivací.