+420 703 669 215
medilam@medilam.cz

AUTORIZOVANÁ LABORATOŘ

Svěřte se do rukou profesionálů!

Naše Laboratoř fyziologie práce, ergonomie a fyzikálních faktorů je držitelem autorizačního osvědčení od Státního zdravotního ústavu pro měření fyziologických a fyzikálních faktorů dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

Náš tým je složen z profesionálů v oblasti fyziologie práce a ergonomie.

Služby autorizované laboratoře

Autorizované měření a hodnocení lokální svalové zátěže

Autorizované měření a hodnocení celkové fyzické zátěže

Autorizované měření a hodnocení pracovních poloh a ergonomie pracovního místa

Měření a hodnocení lokální svalové zátěže metodou integrované elektromyografie přístrojem EMG holter.

Měření a hodnocení celkové fyzické zátěže metodou monitorování srdeční frekvence a energetického výdeje.

Hodnocení pracovních poloh metodou biomechanické analýzy.

Autorizované měření hluku v pracovním prostředí

Autorizované měření hluku v komunálním prostředí

Autorizované měření vibrací přenášených na ruce

Měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí ke kategorizaci práce či kolaudaci.

Měření hluku ve venkovním a ve vnitřním chráněném prostoru staveb. Ověření dodržování hygienických limitů.

Měření vibrací přenášených na ruce při práci s nářadím či zařízením s emisí vibrací za účelem kategorizace práce.


Předložením výsledků měření naše práce nekončí! Výsledky měření vám vysvětlíme a také poradíme, jak s nimi naložit, a co je možné na pracovišti zlepšit.

Za hlavní cíl si klademe navrhnout taková řešení, která povedou k bezrizikovému pracovišti, zvýšení pracovní pohody, spokojenosti zaměstnanců a zvýšení efektivity práce.

A proč byste si měli autorizované měření objednat právě u nás?

✓ Velmi příznivé ceny za měření.

✓ Rychle dostupné termíny.

✓ Přehledný protokol s výsledky dodaný do jednoho měsíce od provedeného měření.

Doplňkové služby k autorizovanému měření a hodnocení

  • Přepočty protokolů 8/12 hodinové směny.
  • Návrh ideální průměrné směny s cílem eliminace rizikových faktorů.
  • Návrh na zavedení rotace na lince s cílem eliminace rizikových faktorů.
  • Synchronizace EMG křivek s videozáznamem.
  • Poradenství v ergonomii.

Zajistíme pro vás také i měření následujících faktorů

  • Měření parametrů umělého osvětlení v pracovním prostředí
  • Měření chemických škodlivin a prachu
  • Měření tepelné a chladové zátěže
  • Měření psychické zátěže

Ergonomický audit

Máte v plánu změnit výrobní postup nebo přímo postavit novou výrobní linku? Přemýšlíte, jak zvýšit výkonnost Vašich zaměstnanců na základě zvýšení pracovní pohody?

Detailně zanalyzujeme Vaše pracovní prostředí a navrhneme Vám účinná ergonomická opatření s cílem eliminace rizikových faktorů a zlepšení pracovních podmínek za účelem zvýšení pracovní pohody, efektivity práce, předcházení nemocem z povolání a pracovním úrazům.

Ergonomie pracovního místa hraje důležitou roli, neboť může odhalit vztah mezi člověkem, strojem a prostředím.


Denně strávíme minimálně 8 hodin v pracovním prostředí, ročně jde až o 2 000 hodin, kdy je naše tělo vystaveno nevhodným pracovním podmínkám a s velkou pravděpodobností se může jednat právě o výskyt fyziologických rizikových faktorů jako je lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž a pracovní polohy. Rizikové faktory práce se mohou vyskytovat u jakýchkoli profesí, ať už se jedná o práci operátora ve výrobě, zdravotní sestru, kuchaře, skladníka či administrativního pracovníka.

Životní cyklus výrobku, od jeho nápadu výroby až po uvedení na trh, jeho servis a recyklaci, je úzce spojen s člověkem a fyzickou prací. Na jedné straně zaměstnavatel klade důraz na vysokou produktivitu, čímž dochází ke zvyšování výkonu jednotlivce, na druhé straně působí na zdraví jedince vlivy, které plynou z konstrukce strojů a z uzpůsobení pracovního prostředí. A právě tímto může docházet k pracovní zátěži z hlediska celkové fyzické zátěže, lokální svalové zátěže a nevhodné pracovní polohy spojené s ergonomií pracovního místa.

V případě, že je zaměstnanec dlouhodobě vystaven rizikovým faktorům práce, může dojít ke vzniku nemoci z povolání. Nezačne se jednat pouze o problém zaměstnance, nýbrž o problém celého podniku, který musí hledat nové uchazeče, kterým musí zajistit zaškolení, rekvalifikační kurzy a platit kompenzace za onemocnění vzniklé na pracovišti.

Investice do prevence zdraví se vyplatí. Je levnější nemoci předcházet, než ji draze léčit !


Osvědčení o autorizaci pro autorizační sety I 7, I 8, I 9, G 2, G 8, G 11


Máte zájem o nabídku nebo další informace?