+420 703 669 215
medilam@medilam.cz

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

Svěřte se do rukou profesionálů!

Jednou z hlavních činností naší společnosti je zajišťování pracovnělékařských služeb přímo v prostorách podniku. Jedná se o špičkovou službu, která za firmu komplexně zajistí a vyřeší otázky týkající se ochrany a podpory zdraví všech zaměstnanců. Naše společnost zajistí pracovnělékařské služby kompletně za vás velmi pohodlným způsobem. Specializujeme se na zřízení ONSITE ordinace přímo v prostorách výrobních společností, a to jak pro výkon základních, tak i specializovaných vyšetření.

Dle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, v platném znění, je každý zaměstnavatel povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, a zároveň je povinen zajistit prevenci všech možných rizik. Náplň pracovnělékařských služeb definuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, § 53 a vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, v platném znění.

Zatěžuje vás složitá organizace pracovnělékařské péče pro vaše zaměstnance? Stávající lékař nemá prostor provádět sezonní nápor vstupních prohlídek? Čekáte dlouho na termíny specializovaných odborných vyšetření?

Naše ordinace mohou být i ve vašich prostorách!


Jaké služby můžeme zajistit přímo na vašem pracovišti?

✓  Vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky

Významnou součástí pracovnělékařských služeb je hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců, nebo uchazečů o zaměstnání, a to v souvislosti se zjišťováním všech možných vlivů pracovního prostředí, pracovních činností a podmínek na jejich zdravotní stav a posouzení zdravotní způsobilosti.

Komplexně si převezmeme všechny záležitosti týkající se lékařských prohlídek vašich zaměstnanců, povedeme vám evidenci všech proběhnutých prohlídek spolu s jejich další periodicitou.

V souladu s vaší kategorizací prací zajistíme přímo v ONSITE ordinaci potřebná odborná vyšetření:

 • vyšetření v riziku hluku – ORL, audiometrie
 • vyšetření v riziku lokální svalové zátěže – EMG, neurologické vyšetření
 • vyšetření v riziku celkové fyzické zátěže – spirometrie, EKG, zátěžové EKG 
 • vyšetření v riziku chladové zátěže – vodní chladový test, prstová pletysmografie, EKG, zátěžové EKG
 • vyšetření v riziku vibrací – vodní chladový test, prstová pletysmografie, EMG
 • vyšetření v riziku tepelné zátěže – EKG, zátěžové EKG, spirometrie
 • vyšetření v riziku zrakové zátěže – oční vyšetření, vyšetření barvocitu
 • vyšetření v riziku škodlivin působících profesionální nemoci dýchacích cest – spirometrie, RTG a další
 • požadované krevní rozbory dle konkrétních rizik

Pracovnělékářská péče je pro nás komplexní službou, jejíž součástí je samozřejmostí:

 • pravidelný dohled nad pracovními podmínkami a pracovním prostředím,
 • pravidelná analýza jednotlivých rizik na pracovišti klienta,
 • nadstandardní poradenství specialistů na hygienu práce a epidemiologii,
 • poradenství ke kategorizaci prací s cílem eliminace rizikových faktorů,
 • plnění veškerých legislativních požadavků s minimálním organizačním zatížením.

Proč byste měli spolupracovat právě s námi?

 • Úspora nemalých částek za eliminaci časové náročnosti organizace jednotlivých prohlídek – žádné zajišťování a dojíždění na prohlídky k jednotlivým specialistům.
 • Garance špičkového zdravotnického personálu a nepřetržitého chodu ordinace – žádné výluky ordinace z důvodu dovolených lékařů nebo náhlé indispozice zdravotnického týmu.
 • Kvalitní dohled nad zdravím vašich zaměstnanců.   
 • Garance plnění legislativních povinností.     
 • Snížení administrativní náročnosti organizace prohlídek.       
 • Návaznost dalších služeb a komplexní ochrana zdraví ve vaší firmě.

Svěřte se do rukou profesionálů !