+420 703 669 215
medilam@medilam.cz

PRACOVNÍ POLOHY A ERGONOMIE PRACOVNÍHO MÍSTA

Svěřte se do rukou profesionálů!

Autorizované měření a hodnocení pracovních poloh a ergonomie pracovního místa

Pracují vaši zaměstnanci v přijatelných pracovních polohách, ideálně s možností střídaní práce v sedu a vstoje a dodržují při práci základní ergonomické požadavky? Nebo je tomu přesně naopak – zaměstnanci se během výkonu práce musí přizpůsobit svými anatomickými proporcemi konstrukci stroje a výškám pracovních rovin, výšky pracovních ploch nelze přizpůsobit přímo individuálním potřebám daného jednice a zaměstnanci tak během výkonu práce zaujímají nepřijatelné pracovní polohy, při kterých dochází k zatěžování muskuloskeletálního aparátu? Dlouhodobé zatěžování muskuloskeletálního aparátu může postupně vést až ke vzniku nemoci z povolání.

Pro objektivizaci tohoto rizikového faktoru práce naše laboratoř poskytuje autorizované měření pracovních poloh a ergonomie pracovního místa. Předložením výsledků měření naše práce nekončí a velmi rádi vám poradíme, jak změnit pracovní návyky a upravit pracovní prostředí ke snížení tohoto rizika. Je pro nás přímo posláním a radostí poradit zaměstnancům, jak si mohou upravit výšky svých pracovních rovin tak, aby pro ně byla práce pohodlím.

Měření a hodnocení pracovních poloh provádíme metodou biomechanické analýzy zaměstnanců, při které sledujeme, sčítáme a následně vyhodnocujeme všechny podmíněně přijatelné a nepřijatelné polohy trupu, hlavy a krku a horních končetin při všech pracovních činnostech během průměrné směny. Během měření zjišťujeme a hodnotíme podrobnou analýzu pracovních podmínek pracovního místa – zajímá nás výška manipulační roviny, pohybový prostor pro horní i dolní končetiny, manipulace s břemeny, lokalizace pracovních nástrojů a pomůcek. Hygienické limity pro zaujímání podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních poloh jsou vymezeny v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Naší snahou není pouze splnění legislativních povinností a výsledky měření předat v tištěném protokolu. Našim hlavním cílem je zároveň navrhnout taková opatření, která povedou k bezrizikovému pracovišti. Spokojenost zaměstnanců, zvýšení pracovní pohody a zvýšení efektivity práce je pro náš tým laboratoře největší motivací.